لوگو قوامین
  افتخارات بانک
اعطاء لوح برگزيده به روابط عمومي بانک در بخش مسئوليت اجتماعي چهاردهمين جشنواره روابط عمومي هاي برتر ايران دی ماه 95

اعطاء لوح برگزيده به روابط عمومي بانک در بخش مسئوليت اجتماعي چهاردهمين جشنواره روابط عمومي هاي برتر ايران دی ماه 95

تقدیر وزیر فرهنگ  و ارشاد اسلامی مرداد ماه 94

تقدیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مرداد ماه 94

اهداء لوح افتخار ستاره زرین روابط عمومی جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران اردیبهشت ماه 95

اهداء لوح افتخار ستاره زرین روابط عمومی جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران اردیبهشت ماه 95

لوح سپاس پژوهش برتر دی ماه 92

لوح سپاس پژوهش برتر دی ماه 92

دومین اجلاس متخصصین و روسای بانک بیمه بورس و شرکتهای تاثیر گذار در اقتصاد کشور خردادماه 94

دومین اجلاس متخصصین و روسای بانک بیمه بورس و شرکتهای تاثیر گذار در اقتصاد کشور خردادماه 94

تندیس زرین سرآمدی اعطائی به روابط عمومی پنجمین دوره آیین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی تیر 95

تندیس زرین سرآمدی اعطائی به روابط عمومی پنجمین دوره آیین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی تیر 95

جشنواره ملی برندهای برتر

جشنواره ملی برندهای برتر

لوح دوستدار روابط عمومی سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی دی ماه 90

لوح دوستدار روابط عمومی سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی دی ماه 90

ایزو10004

ایزو10004

تنديس زرين و سه ستاره سرآمدي سومین دوره همایش تجلیل از سرآمدان روابط عمومی ایران تیرماه 93

تنديس زرين و سه ستاره سرآمدي سومین دوره همایش تجلیل از سرآمدان روابط عمومی ایران تیرماه 93

اهداء تندیس رضایتمندی مشتری چهارمين اجلاس سراسري رضايتمندي مشتريان بهمن ماه 93

اهداء تندیس رضایتمندی مشتری چهارمين اجلاس سراسري رضايتمندي مشتريان بهمن ماه 93

تندیس مدیریت شایسته در رضایت مندی مشتری  آذر ماه 94

تندیس مدیریت شایسته در رضایت مندی مشتری آذر ماه 94

برند مسئولیت پذیر اجتماعی اعطایی به بانک قوامین مرداد ماه 95

برند مسئولیت پذیر اجتماعی اعطایی به بانک قوامین مرداد ماه 95

تندیس روسای موفق بهمن 93

تندیس روسای موفق بهمن 93

دریافت نشان نوآوری اجلاس اکوایت آبان 94

دریافت نشان نوآوری اجلاس اکوایت آبان 94

یازدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی تیرماه 95

یازدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی تیرماه 95

اهداء نشان عالی روابط عمومی بانک هفته ارتباطات و روابط عمومی اردیبهشت ماه 95

اهداء نشان عالی روابط عمومی بانک هفته ارتباطات و روابط عمومی اردیبهشت ماه 95

نشان زرین مدیریت برتر بانکداری به بانک قوامین نهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری اسفند 93

نشان زرین مدیریت برتر بانکداری به بانک قوامین نهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری اسفند 93

رتبه اول در بخش طراحی پوستر در سطح ملی دهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی های کشور مرداد 94

رتبه اول در بخش طراحی پوستر در سطح ملی دهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی های کشور مرداد 94

تندیس مدیران پاسخگو تندیس خدمت رسانی مهر 94

تندیس مدیران پاسخگو تندیس خدمت رسانی مهر 94

لوح سپاس برترینهای روابط عمومی هفتمین جشنواره روابط عمومی های برتر ایران دی ماه 90

لوح سپاس برترینهای روابط عمومی هفتمین جشنواره روابط عمومی های برتر ایران دی ماه 90

اعطای تندیس اقتصاد مقاومتی و مسئولیت اجتماعی نهمین کنفرانس بین المللی برند اسفند ماه 93

اعطای تندیس اقتصاد مقاومتی و مسئولیت اجتماعی نهمین کنفرانس بین المللی برند اسفند ماه 93

لوح سپاس مسئولیت اجتماعی بهمن91

لوح سپاس مسئولیت اجتماعی بهمن91