پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  
  فرم ثبت شکایات
  نام و نام خانوادگی: *    نام پدر*:  
  شماره شناسنامه:    تاریخ تولد:*  
  کدملی: *    استان محل شکایت: *   
  آدرس :   
  شعبه مورد شکایت: *     پست الکترونیک:   
  تلفن ثابت:     شماره تلفن همراه:*   
  موضوع شکایت : *
  
  متن شکایت: * 
  
  تصویر امنیتی  
...
 
  
  ارسال

گروه دورانV5.7.8.0