- -
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ 
پیام تبریك شركتها و اعضاء شبكه بانكی كشور به بانك قوامین

همزمان با فرارسیدن بیستمین سالگرد تأسیس بانک قوامین برخی از شرکت ها و اعضاء شبکه بانکی کشور طی پیامی سالگرد تأسیس این بانک را تبریک گفتند.

 

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

V5.7.8.0